Εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

2η εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

3η εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

4η εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

5η εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

6η εργασία σε οδοντικά εμφυτεύματα.

Εργασία με Ζιρκονία

Εργασία Κινητής Προσθετικής.

Κοχλιούμενα εμφυτεύματα μονήρης.

Εργασία σε μεταλλοκεραμική.

Εργασία σε ολοκεραμικές όψεις e-max.

Περιστατικά ζιρκονίας.